top of page

TERVETULOA

LAPSI JA LUONTO SÄÄTIÖN SIVUILLE

Vuonna 1997 Lea Koskelo perusti Lapsi ja Luonto Säätiön, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tukea luonnonmukaisin keinoin tapahtuvaa toimintaa, joka edistää ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kokonaisvaltaisessa ajattelutavassa ihminen nähdään fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostamana kokonaisuutena, jonka kaikki osa-alueet ovat vaikutusyhteydessä toisiinsa sekä ympäristöön.

 

Säätiö haluaa olla vaikuttamassa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin ja toimintatapoihin, jotta luonnon ja humaanien arvojen merkitys ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin alettaisiin tiedostaa voimakkaammin.

Säätiö haluaa edistää toimintaa, jossa toteutuu tasa-arvo, yhteisöllisyys, ihmisyyden ja luonnon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus sekä luovuus, rohkeus ja intohimoinen ote työhön.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

SÄÄTIÖN TARKOITUS

LAPSI JA LUONTO SÄÄTIÖN

APURAHAT

 

Vuoden 2024 apurahojen

hakuaika on päättynyt!

HAE AVUSTUSTA

ajankohtaista:

VUODEN 2024 APURAHOJEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT!

Apurahat myönnetään toukokuussa.

LAPSI JA LUONTO SÄÄTIÖN PERUSTAJA LEA KOSKELO 
JULKAISSUT KIRJAN

PARANTAVASTI LÄSNÄ - Matkalla kohti aidon itsen ilmentämistä tarjoaa omakohtaisia kokemuksia, syvällisiä pohdintoja ja valaisevia oivalluksia päiväkirjan muodossa. Kirjoitukset ovat syntyneet maailmanlaajuisesti erikoislaatuisen rajoitusten vuoden 2020 aikana, jolloin kirjoittajalle tarjoutui tilaisuus viettää paljon aikaa itsekseen maaseudun rauhassa ja hiljaisuudessa. Tämä itseään ja ympäröivää luontoa kuunnellen eläminen johti ennalta arvaamattomalle huimalle, elämänlaatua vahvasti parantavalle sisäiselle matkalle. Kirjoittaja tuo käytännön kokemustensa kautta esiin, miten yhteyden luominen omaan sisimpään voi mahdollistaa syvällisen tason paranemisen. Näistä esimerkeistä ja oivalluksista lukijalla on mahdollisuus ammentaa inspiraatiota ja valoa omalle henkiselle polulleen.

Kirjan koko: 21x21 cm, 66 sivua

Kirjan hinta: 19,50 € + postitus 6,50 €

Lisätiedot ja tilaukset: lea.koskelo@gmail.com

AJANKOHTAISTA

LAPSI JA LUONTO SÄÄTIÖN

YHTEYSTIEDOT

Lapsi ja Luonto Säätiö

PL 108

00211 Helsinki

Toimitusjohtaja Marika Väliaho

info@lapsijaluonto.fi

Hallituksen jäsenet:

Lea Koskelo, puheenjohtaja

Jari Malmivaara

Marika Väliaho

Y-tunnus: 1574206-6

www.lapsijaluonto.fi

  • Facebook - Black Circle
YHTEYDET

Luonnonmukaisuus on luonnon,
oman kehon ja itsensä kunnioittamista
ja kuuntelemista sekä näiden tasapainon säilyttämistä omilla valinnoilla.

bottom of page