top of page

Ajankohtaista

Apurahansaajille on ilmoitettu sähköpostitse.

2024 Apurahat

Päätökset vuoden 2024 apurahansaajista on tehty!

Haluatko tietää lisää?

Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja ja seuraa sosiaalisen median kanaviamme.

Ota yhteyttä

Seuraa meitä:

Facebook

Instagram

lapsi ja luonto - isä ja poika luonnossa
lapsi ja luonto - luonnon tasapaino

Vuonna 1997 Lea Koskelo perusti Lapsi ja Luonto Säätiön, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tukea luonnonmukaisin keinoin tapahtuvaa toimintaa, joka edistää ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kokonaisvaltaisessa ajattelutavassa ihminen nähdään fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostamana kokonaisuutena, jonka kaikki osa-alueet ovat vaikutusyhteydessä toisiinsa sekä ympäristöön.

 

Säätiö haluaa olla vaikuttamassa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin ja toimintatapoihin, jotta luonnon ja humaanien arvojen merkitys ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin alettaisiin tiedostaa voimakkaammin.​

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

lapsi ja luonto - lapset luonnossa

Lapsi ja luonto säätiö edistää toimintaa, jossa toteutuu tasa-arvo, yhteisöllisyys, ihmisyyden ja luonnon kunnioittaminen, suvaitsevaisuus sekä luovuus, rohkeus ja intohimoinen ote työhön.

lapsi ja luonto - lapsi rannalla
lapsi ja luonto - äiti ja poika
jarvisuomi.jpg

Lähellä luontoa on hyvä olla

TASA-ARVO

IHMISYYDEN JA LUONNON KUNNIOITTAMINEN

YHTEISÖLLISYYS

LUOVUUS JA ROHKEUS

Aiemmat avustuskohteet

VUODEN 2024 APURAHANSAAJIA

MIELI Lounais-Suomen mielenterveys ry

Keskusteluapu luonnossa kävellen (Helmassa-hanke)

€ 7.800

Green Care-keskus Könkkölä ry

Könkkölän rannan luontokoulutoiminnan käynnistäminen

€ 29.000

Katso kaikki vuoden 2024 apurahansaajat

lapsi ja luonto - verso

VUODEN 2023 APURAHANSAAJIA

 

Elina Mantere ja Chintana Seppä

Lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan menetelmän kehittäminen ja testaaminen

€ 21.975,44

Yhdistävä

Lääketiede ry

Jatkotutkimus suomalaisen aikuisväestön luontaishoitojen käytöstä ja koetusta vaikuttavuudesta

€ 33.500

Add a Title

koivumetsa.jpg
bottom of page