LAPSI JA LUONTO SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOJA

IHMISTEN JA YMPÄRISTÖN KOKONAISVALTAISTA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄN TOIMINTAAN

OHJEET APURAHANHAKIJALLE
Apurahojen hakuaika on päättynyt!

Lapsi ja Luonto Säätiön toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on tukea luonnonmukaisin keinoin tapahtuvaa toimintaa, joka edistää ihmisten ja ympäristön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsite pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan ihminen on fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden muodostama kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet ovat vaikutusyhteydessä toisiinsa sekä ympäristöön.

Vuoden 2021 apurahat julistetaan haettavaksi seuraaviin säätiön tarkoitusta edistäviin hankkeisiin:

1) Tieteelliseen tutkimukseen kokonaisvaltaisten ja luonnonmukaisten menetelmien vaikuttavuudesta ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.

2) Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien uudenlaisten toimintamallien kehittämiseen ja käytännön toteuttamiseen.

 

 

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen tulee lähettää 31.3.2021 mennessä sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen info@lapsijaluonto.fi

 

Hakemuksissa tulee olla mukana:
  • Ansioluettelo

  • Työ-, tutkimus- tai hankesuunnitelmat ja niiden tarkoitus

  • Rahoitussuunnitelma

  • Aikaisemmat apurahat ja vireillä olevat apurahahakemukset

  • Tieto siitä kenelle apuraha maksettaisiin

 

Lapsi ja Luonto Säätiön apurahat myönnetään toukokuussa. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle sähköpostitse. Apuraha maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille toukokuun aikana.

Apurahan saajien nimet ja summat julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiön hallitukselle vuoden kuluessa siitä kun apuraha on maksettu. On toivottavaa, että raporteissa kerrotaan apurahan vaikuttavuudesta. Raportteihin voi liittää myös valokuvia ja verkko-osoitteita.

 

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Jos apurahaa ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, voidaan se periä takaisin.

Apurahan saajan on ilmoitettava säätiölle yhteystietojensa muutokset.

 

Säätiö säilyttää myönnetyt hakemukset toistaiseksi, jos apurahansaaja ei pyydä hakemusta erikseen poistettavaksi. Lapsi ja Luonto Säätiön tietosuojaselosteen voit lukea Säätiön tietosuojaseloste -sivulta.

Lähettämällä Lapsi ja Luonto Säätiölle hakemuksen hyväksyt nämä ehdot.

 

Lapsi ja Luonto Säätiö

Hallitus